Wyjazd za granicę

 Ubezpieczenia turystyczne  Możliwość komentowania Wyjazd za granicę została wyłączona
Kwi 122011
 
Podróże

Podróże

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

Na wyjazd turystyczny i do pracy – ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą i następstw nieszczęśliwych wypadków, OC w czasie podróży,  ubezpieczenie bagażu.
UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

– indywidualne i grupowe,
– całodobowe w życiu prywatnym i pracy oraz dla osób uprawiających sport.

 

UBEZPIECZENIA NA WAKACJE i nie tylko

Przed wyjazdem na wakacje, warto pomyśleć o zabezpieczeniu się przed skutkami różnych zdarzeń. Informacje, od jakich zdarzeń można ubezpieczać się między innymi ubezpieczyć znajdziecie powyżej.  Szczegóły znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczeń, które są integralnymi częściami umów.

 

Dzisiaj zwrócę uwagę na ubezpieczenia, które warto zakupić zanim wyjedziemy na urlop. Wszyscy ci, którzy nie mają ubezpieczonego mieszkania lub domu, powinni o takim ubezpieczeniu pomyśleć  przed podróżą. Proponuję zacząć od ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Można ubezpieczyć mieszkanie lub dom, jako budynek oraz wyposażenie znajdujące się w mieszkaniu lub domu. Tym, którzy są zainteresowani kompleksową ofertą polecam dokupić dodatkowo ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Dlaczego trzeba zaczynać od ubezpieczenia od żywiołów? Ponieważ ogień, woda, silny wiatr itp. potrafią zniszczyć dorobek całego życia, tym bardziej, gdy nie ma właścicieli – nie ma kto mienia ratować w razie jakiegoś zdarzenia, bo właściciele wyjechali.

 

Jeżeli jedziemy swoim samochodem, oczywiście jego posiadacz powinien mieć polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu. Warto mieć wykupione ubezpieczenie pojazdu od kradzieży i zdarzeń losowych – AC. Z grupy ubezpieczeń komunikacyjnych bardzo polecam ubezpieczenie pomocy assistance, bardzo przydatne w razie zdarzeń na drodze, awarii pojazdu. Na rynku jest bogata oferta tego typu ubezpieczeń, również krótkoterminowych – można wykupić umowę tylko na okres wyjazdu.

 

Przed wyjazdem koniecznie, powinniśmy ubezpieczyć siebie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Trzeba pamiętać, że przemieszczając się poza granicami kraju warto wykupić ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą. Posiadanie potwierdzenia ubezpieczenia w NFZ, nie zawsze gwarantuje nam udzielenia pomocy w przypadku choroby lub wypadku.  Ubezpieczenie w NFZ gwarantuje nam świadczenia w zakresie takim, jak mają mieszkańcy danego kraju na terenie, którego przebywamy. W większości państw ograniczony jest zakres świadczeń medycznych z ubezpieczenia podobnego jak nasze w NFZ, np. nie ma w zakresie usługi pogotowia ratunkowego, za które trzeba płacić z własnej kieszeni. W trakcie wyjazdu może pojawić się problem z dostępnością placówek służby zdrowia świadczących usługi w ramach ubezpieczenia społecznego. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego działa na terenie krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.  Aby zabezpieczyć się przed przykrymi niespodziankami, warto wykupić ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą. Na rynku jest bardzo bogata oferta tego typu ubezpieczeń, których zakres jest dość szeroki. Z reguły do podstawowego ryzyka można dokupić następstwa nieszczęśliwych wypadków, OC w życiu prywatnym na czas podróży, assistance, można ubezpieczyć również bagaż. Umowę ubezpieczenia sporządza się na okres planowanego pobytu za granicą.

 

Koszt takiego ubezpieczenia, to jest kilka złotych za dzień. Ostateczna cena zależy od miejsca docelowej podróży, wieku ubezpieczonego, jego stanu zdrowia. Istotne jest również, czy będzie to wyjazd czysto rekreacyjny, czy będziemy uprawiali sporty o zwiększonym ryzyku wypadku.

 

Nie wszyscy mają zwyczaj samodzielnie zabezpieczać się przed skutkami zdarzeń losowych. Uważam, że zdecydowanie warto zmieniać nawyki. Kilka lub kilkadziesiąt złotych wydanych na dobrze dobraną umowę, gwarantuje nam pomoc w razie zdarzenia przewidzianego w polisie. Nie będziemy musieli martwić się, skąd wziąć pieniądze na pokrycie szkód lub leczenie itp.