Samochód

Ubezpieczamy pojazdy w zakresie obowiązkowym  i dobrowolnym.

OC posiadacza pojazdu – obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów, którego celem jest zabezpieczenie interesu osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowania osobom, które poniosły szkodę na majątku lub osobie.

AUTO CASCO, ASSISTANCE, NNW to najczęściej wybierane ubezpieczenia pojazdu spośród naszej oferty. Ubezpieczenia te zabezpieczają interes klienta wtedy gdy dojdzie do zdarzenia jeśli pojazd ulegnie wypadkowi, awarii lub kradzieży. Wykupienie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) gwarantuje wypłatę odszkodowania osobom poszkodowanym  w przypadku uszkodzenia ciała, lub śmierci kierowcy albo pasażerów pojazdu.