Kwi 132011
 

W ofercie

– terminowe (w tym jako zabezpieczenie kredytu),

– kapitałowe,

– z funduszem inwestycyjnym,

– grupowe

Możliwość rozszerzenia umowy podstawowej o opcje dodatkowe.

 

Grupowe ubezpieczenie na życie – grupa otwarta

W tabeli przedstawiono zakres ochrony, warianty ubezpieczenia, wysokość świadczeń oraz składki.

0033_2

Pobierz tabelę

W celu zawarcia ubezpieczenia zapraszamy do biura.

Sorry, the comment form is closed at this time.