Kwi 122011
 

KOMPLEKSOWA OCHRONA MAJĄTKU OSÓB FIZYCZNYCH

 

Ubezpieczenia domów, mieszkań i domów w budowie

– od ognia i innych zdarzeń losowych,

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,

Nanosimy cesje pod kredyty bankowe.

 

 

 

Ubezpieczenia domów, mieszkań,

ubezpieczenie mienia ruchomego i stałych elementów domu lub mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych,

ubezpieczenie mienia ruchomego i stałych elementów domu lub mieszkania od kradzieży z włamaniem i dewastacji,

przedmiotów szklanych od stłuczenia.

 

PROMOCJA dla nowych klientów do 20% zniżki

 Ruchomości domowe i stałe elementy – od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM

Na polskim rynku odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym można kupić jako samodzielne ubezpieczenie. W większości firm ubezpieczeniowych OC w życiu prywatnym jest również sprzedawane w pakietach razem z ubezpieczeniami domów i mieszkań. Pakiety ubezpieczeń turystycznych jako jeden ze składników mają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w trakcie podróży.

 

Klienci często pytają od jakich zdarzeń chroni ich ubezpieczenie? Większość ubezpieczeń OC ma taką konstrukcję, że firmy odpowiadają za wszystkie szkody spowodowane przez osoby w związku z życiem prywatnym, które nie zostały wyłączone w umowie ubezpieczenia.  Konstrukcja ubezpieczeń OC jest zupełnie inna niż większość sprzedawanych w Polsce ubezpieczeń mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, gdzie w warunkach ogólnych ubezpieczenia wymienione są konkretne zdarzenia od jakich ubezpieczone jest mienie, np. ogień, silny wiatr, powódź. OC są ubezpieczeniami ryzyk nie nazwanych, które są mało popularne przy ubezpieczeniu mienia.

 

W ubezpieczeniach OC jest tak, że firmy nie odpowiadają jedynie za zdarzenia wyłączone z zakresu ochrony. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim czynem niedozwolonym. Warto zwrócić uwagę, że ubezpieczenie obejmuje ubezpieczonego i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. Szczegółami różnią się oczywiście umowy oferowane przez różne firmy. Najlepiej jest uważnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia i skonfrontować je z naszymi potrzebami. Uważam, że przy doborze odpowiedniej oferty niezbędna jest pomoc fachowca od ubezpieczeń.

 

W ofertach części firm jest ochrona za szkody wyrządzone przez zwierzęta, np. psy, inni ubezpieczyciele żądają dodatkowej składki za włączenie odpowiedzialności za zwierzęta. Klienci często mówią, że niech pani powie co oferuje firma. Ja unikam opowiadania z pamięci zakresu ochrony. Uważam, że podstawą są ogólne warunki ubezpieczenia i warto poświęcić im chwilę uwagi. Dlatego zawsze staram się w rozmowie z klientami wskazywać odpowiednie artykuły, czy paragrafy ogólnych warunków ubezpieczenia.

 

Jak już wspomniałam, są różnego typu umowy odpowiedzialności cywilnej. Można zawrzeć umowę tylko i wyłącznie odpowiedzialności cywilnej, która może chronić na różnych terytoriach. Bardzo popularne są zakres ochrony, które obejmują Polskę, Polskę i inne kraje, bardzo często z wyłączeniem Kanady i USA .

 

W ubezpieczeniach OC, które oferowane są w pakietach razem z ubezpieczeniami domów i mieszkań występuje OC w różnym zakresie ochrony. Może być ochrona tylko na terenie posesji lub podobnie jak przy umowach samodzielnych na terenie Polski lub nawet świata, ponownie bardzo często z wyłączeniem ochrony na terenie Kanady i USA. Przyczyną wyłączenia są bardzo wysokie odszkodowania, które wypłacane są w Kanadzie i USA.

 

W pakietach ubezpieczeń turystycznych – kosztów leczenia za granicą ochrona OC w życiu prywatnym z reguły obejmuje teren poza granicami Polski. Przy tego typu pakietach można bez trudu znaleźć ubezpieczenie z ochroną OC w życiu prywatnym na terenie Kanady i USA . Tylko trzeba pamiętać, że cena OC dla podróżujących po Europie będzie niższa niż dla tych wyjeżdżających do Kanady czy USA.

 

Z ubezpieczenia OC w życiu prywatnym najczęściej wypłaty są z tytułu posiadania i użytkowania mienia – bardzo często zdarzają się zalania mieszkań sąsiadom. OC w życiu prywatnym może chronić nas w sytuacji gdy używamy rowerów, wózków inwalidzkich, małych jednostek pływających, oczywiście, gdy przemieszczamy się pieszo również mamy ochronę.

 

Polecam gorąco rozważenie zakupu ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Najrozsądniej jest zawierać umowy za pośrednictwem profesjonalnych sprzedawców ubezpieczeń. Jeżeli zawieracie umowy w Lublinie, Świdniku lub okolicy – zapraszamy do naszych biur.

 

POWÓDŹ CZY DESZCZ NAWALNY?

 

Rozpoczynamy- wcześniej nie planowany w tym miejscu, cykl artykułów na temat ubezpieczeń. Poradnik ubezpieczeniowy na stronie postanowiliśmy umieścić, ponieważ jest szczególna sytuacja ku temu. Ponownie, w różnej postaci wielka woda pustoszy znaczną część kraju. Jednym ze sposobów na zabezpieczenie się przed skutkami żywiołu, jest ubezpieczenie siebie i mienia. Myślę, że jak mało kiedy- teraz wielu osób nie trzeba szczególnie przekonywać do konieczności ubezpieczania siebie i swojego majątku.

 

Ponieważ sprzedażą ubezpieczeń zajmujemy się zawodowo- postanowiliśmy zwrócić państwu uwagę na kilka istotnych spraw. Mam taką cichą nadzieję, że może nasze podpowiedzi przydadzą się komuś.  Jeżeli będziecie zainteresowani większą ilością informacji na temat tego- od czego można się ubezpieczać- zapraszam na www.bereccy.pl- z racji lokalizacji naszych biur szczególnie mieszkańców Lublina, Świdnika i okolicznych powiatów zachęcamy do korzystania z naszych usług.

 

Jeżeli człowiek ma już jakiś majątek- dobrze byłoby, aby zabezpieczyć go przed różnego rodzaju zdarzeniami losowymi. Jednym z najprostszych, ogólnie dostępnych sposobów jest ubezpieczenie majątku.

 

Na rolników został nałożony obowiązek ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od zdarzeń losowych. Obowiązkowe ubezpieczenie chroni od ognia, huraganu powodzi,podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, osunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego. Teoretycznie- wszyscy rolnicy powinni mieć ubezpieczone budynki. Nie powinno być problemów ze środkami na odbudowę zniszczonych budynków.

 

Mienie znajdujące się w domach, budynkach gospodarczych można ubezpieczać w ramach ubezpieczeń dobrowolnych, podobnie jak budynki oraz inne mienie osób nie posiadających gospodarstw rolnych. Dobrowolnie można ubezpieczać również majątek firm. Ubezpieczenia dobrowolne mogą zabezpieczać od różnych zdarzeń. Uważam, że warto korzystać z usług profesjonalnych agentów ubezpieczeniowych, którzy podpowiedzą na co zwracać uwagę przy wyborze oferty.

 

Cena nie powinna i nie może być jednym z głównych argumentów przy wyborze ubezpieczenia. Bo słuchajcie- można zaoszczędzić, np. 50 zł na składce rocznej,by następnie na odszkodowaniu stracić 90000 zł. W przypadku ubezpieczeń od żywiołów, składki są symboliczne w stosunku do gwarancji jakie udzielają firmy ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie powinno być odpowiednio dobrane w zależności od rodzaju ubezpieczanego mienia, jego lokalizacji itp. Przy ubezpieczeniach od żywiołów bardzo ważna jest suma ubezpieczenia, która powinna odpowiadać wartości posiadanego majątku.

 

Myślę, że trzeba mieć świadomość, że w sytuacjach ekstremalnych, jak obecnie- tak jak strażacy nie są w stanie wszystkim poszkodowanym pomóc jednocześnie, podobnie firmy potrzebują czasu na uporanie się z szacowaniem strat. Prawo gwarantuje wypłatę bezspornej części odszkodowania w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody.

 

Chciałam jeszcze zwrócić uwagę na trzy główne czynniki, które są obecnie przyczyną dużej liczby szkód. Problem jest istotny przy ubezpieczeniach dobrowolnych. Nie we wszystkich dobrowolnych ubezpieczeniach będzie powódź, wręcz w bardzo wielu firmach trzeba za ochronę od powodzi zapłacić dodatkową składkę.

 

Ochrona od powodzi potrzebna jest tylko wtedy, gdy doszło do zalania terenów w wyniku podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub zbiornikach wód stojących. Jeżeli zdarzyło się tak jak wczoraj, np. w Warszawie, że zniszczenia powstały w wyniku bardzo intensywnych opadów deszczu- szkody powinny być likwidowane z ryzyka deszczu nawalnego, zalania- na rynku funkcjonują różne definicje zjawiska. W każdym przyzwoitym ubezpieczeniu od żywiołów jest ochrona od osuwania się ziemi nie spowodowanych działalnością człowieka. Wszyscy, których domy zostały zniszczone w wyniku osuwania się ziemi, jeżeli mają odpowiednio dobrane ubezpieczenia- powinni dostać odszkodowania za zniszczone budynki i mienie w nich znajdujące się. Za składkę rzędu 350- 400 zł można kupić umowę z dość kompleksową ochroną, gwarantującą wypłatę odszkodowania nawet do ok. 500000 zł.

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.